Trojzubý kypřič určený k takřka profesionálnímu kypření půdy.

Konstrukce tohoto nástroje vypovídá o přednostech a zvláštním charakteru práce s bronzovým nářadím. Plošky zubů jsou skloněny tak, že umožňují snadné tažení půdou souběžně s jejím povrchem.

Při obdělávání půdy v průběhu vegetace je právě tato vrstva několika centimetrů na povrchu země rozhodující. Zde je možné regulovat dýchání půdy, její vlhkost nebo naopak odstranění přebytečné vlhkosti. Také otevření půdy pro působení určitých kosmických vlivů a potlačování plevelů se odehrává především v této vrstvě.

Taurus umožňuje extrémně snadné a rychlé nakypření i velkých ploch a stává se tak nepostradatelným nástrojem pro každého, kdo chce svojí zahradu udržovat ve stavu plného zdraví.

Hmotnost 0,74 kg