Výsevní dny začala sestavovat Maria Thun (1922–2012) na základě pokusů s výsevy zelenin a dalších plodin, které prováděla v různých termínech (za různých konstelací) od roku 1952. Poprvé vyšly Výsevní dny (Aussaattage) v roce 1963. Po smrti Marie Thun pokračuje v sestavování a vydávání Výsevních dnů její syn Matthias Thun.

Maria Thun zjistila rozdílný vývoj a růst jednotlivých částí rostlin v závislosti na postavení Měsíce ve zvěrokruhu v okamžiku výsevu dané plodiny. Jde při tom o postavení Měsíce před příslušným astronomickým souhvězdím zvěrokruhu (nikoli o jeho postavení ve znameních astrologického zvěrokruhu). Výsevní termín má vliv nejen na výši výnosu, ale také na kvalitu, tzn. vybarvení, chuť, trvanlivost apod. Významný pro trvanlivost je také termín sklizně.

Co je to “Thun efekt”?
Maria Thun prokázala, že při dodržení stejných podmínek pro sadbu, stejné okopávání a pletí, stejný způsob sklizně a podobně budou plodiny vykazovat jiné kvantitativní a kvalitativní kvality a to v závislosti na době kdy byly tyto činnosti prováděny s ohledem na pohyb planet a měsíce – tedy, že život na Zemi je ovlivňován kosmickými rytmy. Toto ovlivnění je někdy také označována jako “Thun efekt”. Je nutno podotknout, že “Thun efekt” je výrazněji pozorovatelnější v zahradách, k jejichž péči přistupujeme v souladu s permakulturními a přírodního principy zahradničení a hospodaření. Jinak řečeno: “Thun efekt” je tím méně pozorovatelnější, čím je půda, na které hospodaříme mrtvější.

Maria Thun začínala s oddenky trvalek a ředkvičkami, postupně se její výzkum rozrostl až na celou zahradu. Při výzkumu byly sety například ředkvičky v pravidelných, například hodinových intervalech, kultivovány stejným způsobem v rozdílných dobách a po sklizni (jakož i v době pěstování) byly zaznamenány rozdíly v množství, kvalitě, náchylnosti na škůdce, skladovací vlastnosti a podobně. V raných počátcích se rozdíl ukázal více patrný až po zvážení sklizně. Výzkum začal v roce 1954 a v roce 1955 přizvala Maria ke spolupráci i odborníka na statistiku.

Matthias Thun, který se věnuje chovu včel, vysledoval příslušné vlivy také u chování včelstva a jeho doporučení pro včelaře jsou součástí Výsevních dnů.

Hmotnost 0,2 kg